Sesiune XV/Session XV

Sesiune XV / Session XV

Infecțiile în chirurgia cardiovasculară / Infections in Cardiovascular Surgery

Sesiune organizată în parteneriat cu Societatea Română de Boli Infecțioase şi HIV/SIDA

Session organized in partnership with the Society for Infectious Diseases and HIV/AIDS

 

Moderatori / Co-chairpersons:

Adrian Molnar (Cluj-Napoca, Romania)

Adrian Streinu-Cercel (Bucharest, Romania)

Carmen Dorobăț (Iași, Romania)

Valeriu A. Mitish (Moscow, Russian Federation)

 

10.00 - 10.15

Temporizare vs. intervenție precoce în endocarditele infecțioase

Delay versus Early Intervention in Infective Endocarditis

Adrian Streinu-Cercel (Bucharest, Romania)

10.15 - 10.30

Terapia antiinfecţioasă în era multirezistenţei

Anti-Infectious Therapy in an Era of Multi-Resistance

Carmen Dorobăţ (Iaşi, Romania)

10.30 - 10.45

Endocardita infecţioasă de valve native

Native Valve Infective Endocarditis

Adrian Molnar, Cătălin Trifan, Diana Săcui, Ioan Mureşan, Traian Scridon (Cluj-Napoca, Romania)

10.45 - 10.55

Endocardita de valvă aortică complicată cu abces de inel aortic - studiu retrospectiv

Aortic Valve Endocarditis Complicated with Aortic Annulus Abcess - Retrospective Study

Vasile Răsvan, Silvia Pieleanu, Vlad Ichim, Horațiu Moldovan, Şerban Bubenek, Vlad Anton Iliescu, Bogdan Rădulescu (Bucharest, Romania)

10.55 - 11.05

Rolul ecocardiografiei tridimensionale în evaluarea endocarditei pe proteze valvulare

Role of RT3DE in the Assessment of Prosthetic Valve Endocardytis

Ovidiu Chioncel, Oana Ioniţă Savu (Bucharest, Romania)

11.05 - 11.15

Evaluarea riscului cardioembolic în endocardita infecţioasă

Cardioembolic Risk Assessment in Infective Endocarditis

Silviu Dumitrescu, Ionel Droc, B. Cîrciumaru (Bucharest, Romania)

11.15 - 11.30

Cercetări recente în prevenţia şi tratamentul infecţiei grefoanelor în chirurgia vasculară

Recent Research in Prevention and Treatment of Graft Infection in Vascular Surgery

Ionel Droc, Gheorghe Dumitraşcu, Ştefan Deaconu (Bucharest, Romania)

11.30 - 11.45

Stategiile tratamentului chirurgical al osteitei sternale şi costale postoperatorii

Strategies of Surgical Treatment of Sternal and Costal Postoperative Osteitis

Valeriu A. Mitish (Moscow, Russian Federation)

11.45 - 12.00

Tratamentul mediastinitei postoperatorii în chirurgia cardiacă

Treatment of Postoperative Mediastinitis in Cardiac Surgery

Vitalie Moscalu (Chişinău, Republic of Moldova)