Sesiune III/Session III

 16.30 - 18.30 Sesiune III / Session III

Recuperarea bolnavilor post by-pass aorto-coronarian

Patient Recovery after Coronary Artery By-Pass Grafting

Moderator / Chairperson

Florin Mitu (Iași, Romania)

 

16.30 - 16.45

Introducere

Introduction

Florin Mitu (Iaşi, Romania)

16.45 - 17.00

Indicații, contraindicații ale recuperării pacienților post by-pass aorto-coronarian

Indications, Contraindications of Patient Recovery after Coronary Artery By-Pass Grafting

Maria Magdalena Leon (Iaşi, Romania)

17.00 - 17.15

Evaluarea pacienților înaintea programelor de recuperare

Evaluation of Patients before Recovery Programs

Florin Mitu (Iaşi, Romania)

17.15 - 17.30

Testarea cardiopulmonară de efort

Cardiopulmonary Exercise Testing

Mihai Roca, Iulia-Cristina Roca (Iaşi, Romania)

17.30 - 17.45

Tipuri de programe de recuperare

Types of Recovery Programs

Clementina Cojocaru (Iaşi, Romania)

17.45 - 18.00

Recuperarea vârstnicului cu by-pass aorto-coronarian

Recovery of the Elderly with Coronary Artery By-Pass Grafting

Maura Felea (Iaşi, Romania)

18.00 - 18.15

Rezultatele recuperării și calitatea vieții pacienților post by-pass aorto-coronarian

Results of Recovery and Quality of Life of Patients after Coronary Artery By-Pass Grafting

Corina Dima Cozma (Iaşi, Romania)

18.15 - 18.30

Concluzii / Conclusions

Florin Mitu (Iaşi, Romania)

18.30 - 19.00 Simpozion satelit 1 / Satellite Symposium 1

Ţinta terapeutică în boala venoasă cronică

Therapeutic Target in Chronic Venous Disease

Conferenţiar / Speaker:

Sorin Liviu Băilă (Bucharest, Romania)