Sesiunea I/Session I

 

Sesiunea I / Session I

Al 6-lea Simpozion al Asistenţilor de Chirurgie Cardiovasculară,

ATI şi Circulaţie Extracorporeală - Partea I

The 6th Symposium for Nurses of Cardiovascular Surgery, 

ICU and Cardio-Pulmonary By-Pass - Part I

Moderatori / Co-chairpersons:

Nadia Fetcu, Mihaela Pleşcan, Daniela Popouțanu (Iași, Romania)

 

 13.00 - 13.20

Stresul și activitatea medicală

Stress and Medical Activity

Antonela Muntianu (Iași, Romania)

13.20 - 13.40

Îngrijirea pacienților cu traheostomă

Care of Patients with Tracheostomy

Daniela Popouțanu (Iași, Romania)

 13.40 - 14.00

Pneumotoraxul - evaluare pacient, conduită terapeutică

Pneumothorax - Patient Evaluation, Therapeutic Conduct

Iulian Rotaru (Iași, Romania)

14.00 - 14.30

Ameninţările infecţioase în practica medicală spitalicească

Infectious Threats in Hospital Practice

Radu Agrosoaie (Iași, Romania)