CCTIFA

 Centru de Cercetare si Tratament Invaziv al Fibrilatiei Atriale – CCTIFA

Tomografia computerizata cardiacă(CT) : Siemens SOMATOM Definition Flash 

 

Studiul endocavitar cu mijloace performante permite alinierea la cercetarea pe plan mondial în ceea ce priveşte definirea mecanismelor de iniţiere, de întreţinere a FA, precum şi perfecţionarea tehnicii ablative.

•    Introducerea şi perfecţionarea tehnicii ablaţiei endocavitare a fibrilaţiei atriale paroxistice şi persistente în Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi.

•    Controlul FA va îmbunătăţi semnificativ evoluţia către insuficienţă cardiacă a cel puţin 25% din pacienţii care sunt adresaţi IBCV. Cercetarea se realizeaza prin crearea unei baze de date a tuturor pacienţilor supuşi acestei tehnici, iar urmărirea se va realiza la intervale succesive de 6 luni, pe termen lung, pentru analizarea rezultatelor, apreciind beneficiile acestei tehnici.

•    Analiza pe loturi randomizate de pacienţi  a diverselor aspecte intraprocedurale va permite munca de cercetare efectivă, in vederea standardizării unui protocol de lucru in IBCV, urmând tehnica acceptată actual şi dezvoltând noi direcţii odată cu aprofundarea tehnicii.

•    În paralel dorim să dezvoltăm ablaţia epicardică a FA prin toracotomie minim invazivă şi să definim categoria de pacienţi care ar beneficia cel mai mult de pe urma acestei abordări.

•    Ablaţia intraoperatorie standardizată şi dezvoltată în paralel  va fi extinsă la toti pacienţii potenţial beneficiari. Rezultatele vor fi urmărite pe termen lung la toţi pacienţii beneficiari ai tehnicii, indiferent de tehnica adoptată urmărind impactul pe termen scurt şi pe termen lung asupra incidenţei aritmiei, asupra evoluţiei insuficienţei cardiace secundare, asupra calităţii vieţii, numărului de spitalizări precum şi impactul asupra mortalităţii cardiovasculare.