Ambulatoriu integrat

     Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete in specialitatile:

-         cabinet cardiologie

-         cabinet chirurgie cardiovasculara

      PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA ACORDATE ÎN ASISTENTA MEDICALA  AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE CLINICE