Disciplina de Chirurgie Cardiacă

 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
Facultatea de Medicină
Disciplina de Chirurgie Cardiacă 
Sef Disciplina Chirurgie Cardiaca a UMF „Gr. T. Popa” Iasi
 
 
CURSURI(studenti):
 
 
ENGLISH COURSES
  1. Congenital heart disease
  2. Coronary heart disease
  3. Valvular heart disease
  4. Congenital heart disease (short course)
  5. Coronary heart disease (short course)
  6. Valvular heart disease (short course)
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
Facultatea de Bioinginerie Medicală
Disciplina de Chirurgie Cardiacă 
Sef Disciplina Chirurgie Cardiaca a UMF „Gr. T. Popa” Iasi
 
CURSURI:

4. Aparatul de circulatie extracorporeala

5. Asistarea circulatorie ventriculara 

6. Oxigenarea artificiala 

7. Balonul de contrapulsatie intra-aortica