Sesiunea I / Session I

Congres SRCCV 2013 / RSCVS 2013 Congress

Sesiunea I / Session I

Atitudini terapeutice conexe în patologia cardiovasculară

Therapeutic Attitudes Related to Cardiovascular Disease

 

Moderatori / Co-chairpersons:

Grigore Tinică (Iaşi, Romania)

Vadim David Zeltsman (New York, USA)

Andy Muşat (Paris, France)

Radu Deac (Târgu Mureş, Romania)

 

16.30 - 16.50

Ghidurile ESA 2013 - Sângerarea severă perioperatorie

2013 ESA Guidelines - Severe Perioperative Bleeding

Alina Păunescu, Daniela Filipescu (Bucharest, Romania)

 

16.50 - 17.00

Hemofiltrarea veno-venoasă intermitentă la pacienţii cu MODS

Intermittent Veno-Venous Hemofiltration in Patients with MODS

Eugen Vîrlan, Vitalie Moscalu, Iurie Guzgan, Viorica Albu, Pavel Borş, Aureliu Bătrînac, Ion Eşanu

(Chişinău, Republic of Moldova)

 

17.00 - 17.10

Interferenţe medicale ale chirurgiei cardiovasculare

Medical Interferences of Cardiac Surgery

Alexandru Ciucu (Iaşi, Romania)

 

17.10 - 17.20

Cardioplegia sangvină normotermică versus hipotermică: Sistemul oxidant şi antioxidant al miocardului uman

Normothermic Versus Tepid Blood Cardioplegia: Human Myocardium Antioxidant and Peroxidation System

Iurie Guzgan, Vitalie Moscalu, Aureliu Bătrînac, Gheorghe Manolache, Eugen Vîrlan, Vitalie V. Moscalu, Vladislav Morozan, Sergiu Barnaciuc, Irina Grosu (Chişinău, Republic of Moldova)

 

17.20 - 17.30

Atitudinea chirurgului generalist în rezolvarea urgențelor cardiovasculare traumatice

General Surgeons’ Attitude in Cardiovascular Trauma

Radu Elena-Violeta, Cristina-Alexandra Manea, Ionuţ-Simion Coman, Aura-Mihaela Sandu, Alexandru-Rareş Stoian, Valentin-Titus Grigorean (Bucharest, Romania)

 

17.30 - 17.50

Agenţi inotropi în chirurgia cardiacă: Spre o utilizare raţională

Inotrope Positive Agents in Cardiac Surgery: A Rational Utilization

Andy Muşat (Paris, France)

 

17.50 - 18.10

Indications and Advantages of Htk Solution in Cardiac Surgery

C.J. Preusse, S. Lueck (Bonn, Germany)

 

18.10 - 18.40

SPECIAL GUEST LECTURE

Minimally Invasive Thoracic Surgery - “Uniprotal Video Assisted Thoracic Surgery in Cardiac Patients”

Vadim David Zeltsman (New York, USA)

 

18.45 - 19.30 Simpozion satelit / Satellite Symposium

ASTRAZENECA PHARMA

Terapia antiplachetară modernă în sindromul coronarian acut

Modern Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndrome

 

Opţiuni şi dileme terapeutice în terapia antitrombotică în sindromul coronarian acut

Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndrome, Options and Therapeutic Dilemmas

Doina Dimulescu (Bucharest, Romania)

 

Protecţie şi siguranţă în terapia antiplachetară a SCA

Protection and Safety in Antiplatelet Therapy of ACS

Cătălina Arsenescu (Iaşi, Romania)

 

Terapia antiplachetară modernă la pacienţii cu bypass coronarian

Modern Antiplatelet Therapy in Patients with Coronary Bypass

Grigore Tinică (Iaşi, Romania)